Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát

Internetový obchod:       www.glamping-shop.com

Společnost:                      Glamping Shop s.r.o.

Se sídlem:                         Bermanova 1007/11, 19600 Praha 9 – Čakovice, Česká republika

IČ:                                       17139376           

E-mailová adresa:            info@glamping-shop.com

Telefonní číslo:                +420731535795

 

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):

  • Datum objednání:                                            datum obdržení:  

 

  • Číslo objednávky:

 

  • Jméno a příjmení spotřebitele:

 

  • Adresa spotřebitele:

 

 

  • Email:

 

  • Telefon:

 

V                                                  dne

 

                                         
______________________________________

       Jméno a příjmení spotřebitele(podpis)

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

Zpět do obchodu