Formulář pro uplatnění reklamace

(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.)

Adresát (prodávající):

 

Internetový obchod:   www.glamping-shop.com

Společnost:                Glamping Shop s.r.o.

Se sídlem:                 Bermanova 1007/11, 19600 Praha 9 – Čakovice, Česká republika

IČ:                                           17139376

 

E-mailová adresa:      info@glamping-shop.com

Telefonní číslo:           731535795

 

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:

                                          

Moje adresa:

 

                                          

Můj telefon a e-mail:         

 

  1. Datum objednání: datum obdržení

 

  1. Číslo objednávky:

 

  1. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem
    a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu)

 

  1. Jméno a příjmení spotřebitele:

 

  1. Adresa spotřebitele:

 

 

  1. E-mail:

 

  1. Telefon:

V                                       Dne

 


______________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele (podpis)

 

Seznam příloh:

  1. Faktura za objednané zboží č. (*)

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně      věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

Zpět do obchodu